Murs de contenció amb gabions

Client: Adec Global – UPC

Data: 15/08/2011

Lloc: Planta Adec Global, Vallirana